PHOTO GALLERIES

የፀሐይ ኢንዱስትሪ አ.ማ. ባለአክሲዮኖች
12ኛ መደበኛ እና 7ኛ አስቸካይ ጉባኤ ሲካሄድ
የፀሐይ ኢንዱስትሪ አ.ማ. ባለአክሲዮኖች
11ኛ መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤ ሲካሄድ
የፀሐይ ኢንዱስትሪ አ.ማ. ባለአክሲዮኖች
10ኛ መደበኛ እና 6ኛ ድንገተኛ ጠቅላላ ጉባኤ ሲካሄድ
የፀሐይ ኢንዱስትሪ አ.ማ. ባለአክሲዮኖች
9ኛ መደበኛ እና 5ኛ ድንገተኛ ጠቅላላ ጉባኤ ሲካሄድየፀሐይ ኢንዱስትሪ አ.ማ. ባለአክሲዮኖች
8ኛ መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤ ሲካሄድ
የፀሐይ ኢንዱስትሪ አ.ማ. ባለአክሲዮኖች
7ኛ መደበኛ እና 4ኛ ድንገተኛ ጠቅላላ ጉባኤ ሲካሄድ
የፀሐይ ኢንዱስትሪ አ.ማ. ባለአክሲዮኖች
ፋብሪካውን ለመጀመሪያ ጊዜ ሲጎበኙ
ድርጅቱ የ 2006 ዓመታዊ በዓሉን ጥር 30 ቀን 2006 ዓ.ም. አክብሯል
የድርጅቱ ሠራተኞችና ባለአክሲዮኖች የ 2009 በጀት ዓመት ዓመታዊ በዓላቸውን ታህሳስ 30 ቀን 2010 ዓ.ም.በድርጅቱ ቅፅረ ግቢ ውስጥ በድምቀት አክብረዋል፡፡ የፀሐይ ኢንዱስትሪ አ.ማ. ባለአክሲዮኖች
6ኛ መደበኛ እና 3ኛ ድንገተኛ ጠቅላላ ጉባኤ ሲካሄድ