PHOTO GALLERIES
የፀሐይ ኢንዱስትሪ አ.ማ. ባለአክሲዮኖች
7ኛ መደበኛ እና 4ኛ ድንገተኛ ጠቅላላ ጉባኤ ሲካሄድ
የፀሐይ ኢንዱስትሪ አ.ማ. ባለአክሲዮኖች
ፋብሪካውን ለመጀመሪያ ጊዜ ሲጎበኙ
ባለአክሲዮኖቹ ስብሰባም አካሂደዋል ድርጅቱ የ 2006 ዓመታዊ በዓሉን ጥር 30 ቀን 2006 ዓ.ም. አክብሯል


የድርጅቱ ሠራተኞችና ባለአክሲዮኖች የ 2009 በጀት ዓመት ዓመታዊ በዓላቸውን ታህሳስ 30 ቀን 2010 ዓ.ም.በድርጅቱ ቅፅረ ግቢ ውስጥ በድምቀት አክብረዋል፡፡